Zajęcia z języka angielskiego, informatyki i zajęcia logopedyczne

Język angielski
 

W naszym przedszkolu, zajęcia z języka angielskiego prowadzone są dla wszystkich dzieci, dwa razy w tygodniu z podziałem na grupy. Zajęcia te prowadzi mgr Natalia Kwiatek.


Nadrzędnym celem spotkań dzieci z językiem obcym jest tworzenie możliwości osłuchania z językiem, rozróżniania mowy obcej od rodzimej, nabywania wiedzy kulturowej innego kraju, ale przede wszystkim rozwijanie zdolności i umiejętności językowych na poziomie adekwatnym do możliwości dzieci.

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem angielskim jest przede wszystkim zabawą, ponieważ w zalecanych warunkach i sposobach realizacji podstawy programowej szczególną uwagę zwrócono na to, aby przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym było włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i odbywało się głównie w formie zabawy. Dlatego stwarzamy warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem angielskim w różnych sytuacjach życia codziennego. Realizujemy to m.in.: poprzez kierowanie do dzieci prostych poleceń w języku angielskim w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku angielskim, włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek, materiałów audiowizualnych.

Dziecko ma kojarzyć język angielski z pozytywnym wyzwaniem, aby na dalszych etapach edukacyjnych chętnie się go uczyło, dlatego zajęcia prowadzimy wykorzystując elementy powszechnie lubiane przez dzieci, takie jak: historyjki obrazkowe, prace plastyczne, rymowanki, proste wiersze, wyliczanki, zabawy ruchowe, gry i piosenki.

Dlaczego przedszkolaki powinny się uczyć języka obcego?

Dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzuje:

· duża ciekawość świata i chęć poznawania wszystkiego, co nowe;

· plastyczność mózgu oraz narządów artykulacyjnych, pozwalająca na wprowadzenie poprawnej wymowy;

· podatność na stymulację, szczególnie w określonym kontekście sytuacyjnym, co przyczynia się do przyswajania języka obcego, a nie uczenia się go;

· bogata wyobraźnia i brak wyuczonych schematów językowych sprzyjające twórczemu korzystaniu z języka obcego;

· interferencyjność w zakresie przyswajania języków, co oznacza tyle, że kontakt z językiem obcym może mieć pozytywny wpływ na rozwój mowy ojczystej, a wiedza w obszarze języka ojczystego może wspomagać przyswajanie języka obcego.

Im dłużej człowiek ma kontakt z językiem obcym, tym większą ma szansę na osiągnięcie lepszych rezultatów w zakresie posługiwania się nim. A zatem dobrze jest, aby dziecko zaczęło oswajać się z językiem obcym jak najwcześniej 

 

Zajęcia logopedyczne - nauczyciel prowadzący: mgr Katarzyna Ziarek

 
W naszym Przedszkolu dzieci objęte są opieką logopedyczną. 
Wszystkie dzieci, u których wykryłam zaburzenia wymowy uczestniczą w terapii logopedycznej.
Praca logopedyczna odbywa się według opracowanego we wrześniu planu pracy. 
U dzieci uczestniczących w terapii logopedycznej usprawniam narządy wchodzące 
w skład mowy ludzkiej: oddechowego, fonacyjnego, artykulacyjnego. Dużą wagę przykładam
do ćwiczeń słuchu fonematycznego oraz analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
Zajęcia logopedyczne prowadzone są w formie zabawy, co sprawia, że dzieci chętnie w nich uczestniczą.
Ćwiczenia oraz zadania podczas terapii logopedycznej dostosowałam do wieku,
rozwoju oraz indywidualnych możliwości dziecka.
 
 
Program grupowych zajęć logopedycznych składa się z następujących etapów:
1. Ćwiczenia usprawniające artykulatory:
- ćwiczenia oddechowe.
- ćwiczenia narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy.
- ćwiczenia emisyjno- głosowe.
2. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną.
- ćwiczenia ortofoniczne.
- ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonemowego.
- ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo - słuchowo - ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej).
W ramach uatrakcyjnienia zajęć prowadzone są również zajęcia z komputerem - opierające się na programie multimedialnym Logopedia. 
 
Zajęcia logopedyczne odbywają się w każdą środę od 12-16.
 
Logopeda
Katarzyna Ziarek
 

 


Zajęcia informatyczne - nauczyciel prowadzący: mgr Jakub Tomczuk

Zajęcia informatyczne realizowane w najstarszych grupach dzieci Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Chełmie,
mają głównie na celu kształtowanie umiejętności posługiwania się myszą i klawiaturą.
W trakcie zajęć nauczyciel wspomaga się multimedialnymi programami, w których sympatyczni bohaterowie
zabierają dzieci na poszukiwanie edukacyjnych przygód, a ponadto bawią, uczą, rozwijają talenty
i zapraszają do współpracy pełnej zabaw i fantazji.
 
Pracując w wybranych programach dzieci mogą np. ustawiać godziny na zegarze, budować pojazdy,
doskonalić znajomość liter, cyfr i kształtów, wybrać się na wycieczkę do lasu, do dziadka na wieś,
albo poznawać dzikie zwierzęta, czy też wodny świat.
Są  w nich również bajki, układanki, piosenki, artykuły, które wyjaśniają wiele intrygujących zagadnień z zakresu nauki, techniki, sztuki, sportu, kultury i życia codziennego oraz mnóstwo wierszy i kolorowanek.
Wspólnie z bohaterami programów edukacyjnych dzieci krok po kroku uczą się pisania, czytania, liczenia,
wykonywania prostych eksperymentów, poznają swój kraj, świat, przyrodę itp.
Wszystko to w formie ciekawych gier, zgadywanek, labiryntów i innych zabaw.
Programy edukacyjne dla dzieci wykorzystywane w pracowni informatycznej są starannie opracowane pod kątem metodycznym, by podczas fascynującej zabawy dzieci zdobywały nowe umiejętności i rozwijały umysł. Doskonalą one przede wszystkim:
  • czytanie, pisanie i liczenie,
  • kojarzenie i tworzenie,
  • porównywanie, segregowanie i klasyfikowanie obiektów,
  • pamięć i spostrzegawczość,
  • zdolność rozumienia pojęć,
  • rozbudzanie wyobraźni i zdolności plastycznych.
 
To świetna zabawa połączona z nauką!