Statut

 

 

 

 

STATUT 

PRZEDSZKOLA  MIEJSKIEGO

Nr 15

W CheŁmie

 

TEKST JEDNOLITY

 

 

 

 

Podstawa prawna

 

Rozdział I - Postanowienia ogólne

 

Rozdział II - Cele i zadania przedszkola

 

Rozdział III - Organy przedszkola

 

Rozdział IV - Organizacja przedszkola

 

Rozdział V - Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

Rozdział VI - Wychowankowie przedszkola

 

Rozdział VII - Postanowienia końcowe