Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 

  1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Przedszkole Miejskie Nr 15 w Chełmie (adres: ul. Wieniawskiego 3, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu: 82 565 90 80).
  2. W Przedszkolu Miejskim Nr 15 w Chełmie powołany został I nspektor Ochrony Danych Osobowych Pani Marta Łysuniek (dane kontaktowe: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..).
  3. Dane osobowe będąprzetwarzane w celu kontrolowania dostępu do budynków i pomieszczeńszkoły, analizowania incydentów naruszenia prawa, ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie monitorowanym.
  4. Dane osobowe będąprzetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowiądowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądźw sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość, iżmogąone stanowićdowód w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpićdo czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  5. Podstawąprawnąprzetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
  6. Dane osobowe mogąbyćprzekazywane osobom, które wykażąpotrzebęuzyskania dostępu do nagrań(interes realizowany przez stronętrzecią).
  7. Osoba, której dane dotycząma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczeniaprzetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Przetwarzanie wizerunku uczniów, pracowników i innych osób zarejestrowanych przez monitoring znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), a nadto w odniesieniu do pracowników podstawę do przetwarzania danych stanowią również przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).